Handelsbalansen styrkes

Handelsbalansen mot utlandet øker.

Handelsbalansen mot utlandet var på 17,6 milliarder kroner i april 2019, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Det tilsvarer en oppgang på 8,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.Eksporten utgjorde 79,5 milliarder kroner, ned 0,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens importen var på 61,9 milliarder kroner, ned 2,6 prosent.