Handelsbalansen til Tyskland øker

Ferske nøkkeltall fra Tyskland. 

Næringsliv

Tysklands handelsbalanse viste et overskudd på 20,0 milliarder euro i mars, ifølge vår finanskalender. Det var ventet et overskudd på 18,2 milliarder euro. Eksporten steg 1,5 prosent på månedsbasis, mot ventet minus 0,3 prosent, mens importen steg 0,4 prosent, mot ventet 0,5 prosent.Driftsbalansen viste samtidig et overskudd på 30,2 milliarder euro.

tyskland
handelsbalanse
eksport
import