Helsedirektoratets tall for responstider per kommune for 2017 viser at ambulansen ikke når nasjonale mål for responstid i de fleste trønderske kommuner, melder Trønder-Avisa, som omtalte tallene i en artikkel i september i fjor og utløste debatt. I sin årsrapport for 2018 har ambulansetjenesten i Midt-Norge laget sine egne responstidstall, på sin egen måte, publisert på en egen nettside og lagt på artikkelen fra lokalavisa med stempelet «Fake news», melder .«Datamaterialet er i sin helhet hentet fra AMKs database uten at datasettet blir vasket. Prinsippet er shit-inn/ shit-out», heter det i rapporten.Ikke i mål– Vi har mye feil i datagrunnlaget vårt. Derfor tok vi selv initiativ til å vaske dataene, sier avdelingssjef for fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge, Morten Dragsnes til Trønder-Avisa om rapportenHan forklarer at «Shit in – shit out» viser til datagrunnlaget.– Når du får feil data inn, kommer feil data ut, sier Dragsnes, og innrømmer at han nok kunne formulert seg annerledes.Til tross for de nye tallene er det ennå kommuner og tettsteder som ikke når nasjonale mål for responstid. Dragsnes vil ikke svare på om han er fornøyd med responstidene nå.Helseminister Bent Høie (H) er fornøyd med initiativet til å rette opp i feil og sier han forventer at de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet sammen gjennomgår og retter opp svakheter i datagrunnlaget.Ikke lovfestetPer i dag er det ikke nasjonale krav til responstid for ambulansetjenesten, kun veiledende mål. Ifølge de veiledende responstidene, som ble vedtatt i 2000, skal ambulansen være fremme innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendt strøk i 90 prosent av hendelsene.Senest i fjor høst fremmet Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti et forslag om å forskriftsfeste krav om responstid. Forslaget ble ikke vedtatt. Arbeiderpartiet vedtok imidlertid på landsmøtet i april å nedfelle krav om responstid for ambulanse på sitt landsmøte. Det kan dermed bli flertall for forslaget i Stortinget.I et brev fra generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag har han tidligere i år bedt partiene om gå sammen for å sikre at responstiden for ambulanser vedtas i Stortinget.– Ingen av fylkene oppnår de veiledende responstidene som er satt for ambulansen, påpeker generalsekretæren i brevet.Kvalitetsindikatoren viser samtidig at det er variasjoner mellom fylkene når det gjelder responstid.(©NTB)