Klokken tikker – renten settes (sannsynligvis) opp om 41 dager

Næringsliv

Norges Bank besluttet i går å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent.Det var akkurat som ventet, og beslutningen var enstemmig.Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent i mars- Norges Bank holdt som ventet, renten uendret i går, men varslet at renten mest sannsynlig vil bli satt opp på møtet i juni. Norges Bank oppsummerte utviklingen siden mars med at usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, at kapasitetsutnyttingen her hjemme ser ut til å øke om lag som anslått og at prisveksten har vært litt høyere enn ventet, skriver DNB Markets i fredagens morgenrapport.Samlet sett, sier Norges Bank, «tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19».- Banken gjentok at Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet fortsatt tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten og uttalte at renten mest sannsynlig vil bli satt opp i juni. Med slike signaler fra sentralbanken anslår vi også at renten vil bli vedtatt økt på møtet i juni, mens vi før trodde på september, avslutter DNB Markets.Neste rentebeslutning offentliggjøres 20. juni.

rente
rentedom
norges bank
Nyheter
Næringsliv