Lakseoppdrettere frykter ledighet etter algekrisen

Lakseoppdrettere frykter at mange blir arbeidsledige etter at laks verdt svimlende summer er tapt til alger. Det er dramatisk, sier Mortenlaks-leder.

Næringsliv

– Det er kolossale verdier det er snakk om, og det får alvorlige konsekvenser. Det blir stor arbeidsledighet på lakseslakteriene, verkstedene og kassefabrikkene. Dette er ikke svartmaling, det er enkel matematikk, sier daglig leder Tom Jarle Bjørkly i Mortenlaks til Dagens Næringsliv.Over 12.000 tonn oppdrettslaks er døde som følge av algeoppblomstringen i Nord-Norge. Hittil har oppblomstringen kostet minst 2 milliarder kroner, ifølge DN. Mortenlaks har trolig tapt mer enn en hel årsinntekt etter algedøden. Det sier Bjørkly vil få konsekvenser for arbeidere både i og utenfor selskapet.– Det er klart at når så mye fisk dør, så får det innvirkning på dem som jobber med anlegg og slakterier, sier regionsjef før Sjømat Norge i Nord-Norge, Marit Bærø.Algen som nå brer seg, heter Chrysochromulina leadbeaterii og er en vanlig alge langs norskekysten, men kan noen år med en viss type miljøbetingelser få denne typen oppblomstring, som kan være dødelig for fisk.(©NTB)

algedød
laks
arbeidsledighet
Nyheter
Sjømat
Næringsliv