Ledigheten faller, faller og faller

Antallet registrerte helt ledige falt med 1.400 personer fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt også med 1.400 personer.- Ledigheten har nå falt i mer enn to år, og nedgangen fortsatte i april. Det er i Trøndelag og blant ingeniører og ikt-medarbeidere at ledigheten har falt mest den siste måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.Andelen helt ledige har falt 0,3 prosentpoeng i løpet av de siste 12 månedene, justert for sesongvariasjoner.Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har også gått ned med 0,3 prosentpoeng de siste 12 månedene.63.300 helt ledigeVed utgangen av april var 63.300 registrert som helt arbeidsledige hos NAV, viser ikke sesongjusterte tall.Justert for bruddet etter innføringen av forenklet registrering fra november 2018, tilsvarer dette en nedgang på 7.200 sammenlignet med april i fjorArbeidsledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken, og er på linje med konsensus.48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i april.Bruttoledigheten (helt arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak) var på 79.600 personer, tilsvarende 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 10.900 færre enn i april i fjor.- Argument for juni-økningSjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets påpeker at ledighetsfallet på 1.400 personer er noe høyere enn den seneste trenden på nærmere 1.000 personer.- Det er også mer enn vi (700) og Norges Bank (rundt uendret) hadde ventet. Tallet refererer til én uke senere enn i fjor, og med en fallende ledighet på denne tiden kan det sesongjusterte tallet overvurdere fallet noe. Vår konklusjon er likevel klar. Arbeidsledigheten trender nedover i Norge, og raskere enn Norges Bank ventet seg. Dette argumenterer for en renteøkning i juni, oppsummerer han i en oppdatering.Ledigheten faller bredtVed utgangen av april var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport, med 3,7 prosent av arbeidsstyrken.Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning, med 0,7 prosent.Sammenlignet med april i fjor og justert for bruddet, har ledigheten falt for de fleste yrkesgruppene, men mest blant ingeniører og ikt-medarbeidere, samt industriarbeidere.Og i de fleste fylkeneArbeidsledigheten er høyest i Østfold, Vestfold og Finnmark, alle med 2,9 prosent av arbeidsstyrken.Lavest er den i Sogn og Fjordane, med 1,5 prosent.De fleste fylkene har lavere ledighet enn i april i fjor, justert for bruddet i statistikken.Nedgangen var størst i Rogaland, etterfulgt av Aust-Agder og Hordaland.I Hedmark, Oppland og Troms var ledigheten høyere enn i april i fjor.45.300 nye ledige jobberI april ble 45.300 nye ledige stillinger registrert på nav.no.Antall nye utlysninger var høyest innen helse, pleie og omsorg (7.900), samt bygg og anlegg (5.100).


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også