Nå shopper vi mer

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 1,8 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra SSB.Ifølge TDN Finans var det ventet en oppgang på 0,4 prosent.Det skjer etter en vekst på 0,7 prosent fra februar til mars i år. Den langsiktige trenden i detaljhandelen viser nå en stigning siden slutten av 2018, og ligger ifølge SSB nå på omtrent samme nivå som det foreløpige toppunktet rundt sommeren i fjor.Oppgangen i det sesongjusterte volumet for april ble ifølge SSB i stor grad drevet av dagligvarehandelen, som står for rundt 40 prosent av omsetningen i detaljomsetningsindeksen.«Ifølge konsumprisindeksen gikk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer ned med 0,8 prosent fra mars til april, grunnet tilbud i forbindelse med påsken. Dette kan ha bidratt til økt omsetningsvolum. Byggevarer og butikkhandel med klær hadde også en vekst i omsetningsvolumet denne perioden og bidro til å forsterke den totale oppgangen i indeksen ytterligere», heter det i meldingen.Les mer hos SSB. VarekonsumHusholdningenes varekonsum falt 1,2 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall.Etter en sterk vekst de to foregående månedene falt bilkjøpene med 8,0 prosent i april og bidro til å trekke ned varekonsumet med 1,5 prosentpoeng.«Også konsumet av elektrisitet falt fra mars til april. Nedgangen var på 2,8 prosent og bidro til å trekke ned varekonsumet med 0,2 prosentpoeng», heter det.Konsumet av mat- og drikkevarer økte ifølge SSB 0,3 prosent, mens konsumet av andre varer, blant annet klær, steg 0,8 prosent.«Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at informasjon om netthandel fra utlandet foreløpig er mangelfull. De første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg derfor på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning. Dersom netthandelen fra utlandet øker mer enn handelen i Norge, vil konsumveksten være noe undervurdert», påpeker SSB.Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,1 prosent høyere i april 2019 enn i samme måned året før.Les mer hos SSB.