Nøkkeltall fra Europa

Nøkkeltall fra eurosonen tikker inn tirsdag.

Michael Probst

Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen var ned 0,3 prosent på månedsbasis i mars, ifølge vår finanskalender. Det var akkurat som ventet.På årsbasis var industriproduksjonen ned 0,6 prosent, mot en ventet nedgang på 0,8 prosent.