Nokas bytter konsernsjef på dagen

Konsernsjef Heine Wang har orientert styret om at han trekker seg. 

Konsernsjef Heine Wang har meddelt styret at han ønsker å fratre stillingen som konsernsjef i Nokas.Han fortsetter som styreleder i Nokas cash-virksomheten, og vil utvikle denne virksomheten videre.Strategien med å etablere forretningsområdet Cash som et selvstendig selskap, styrkes dermed ytterligere, skriver selskapet.Vidar Berg er konstituert som ny konsernsjef, og tiltrer rollen umiddelbart. Berg har vært en del av konsernledelsen siden 2014, og har frem til nå vært konserndirektør i Security-divisjonen i Nokas.