Norge bruker mest på barnehagebarn i Norden

Norge brukte to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på barnehagesektoren i 2015, ifølge OECD.

Det utgjør 18.500 dollar, som tilsvarer 161.000 kroner, viser tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ifølge Statistisk sentralbyrå.Bak følger Danmark, som brukte 16.000 dollar per barn. Finland brukte minst, rundt 12.000 dollar ber barn, noe som tilsvarer 1,2 prosent av BNP.Gjennomsnittet for OECD-landene var nær 9.000 dollar per barn i barnehager – 0,8 prosent av BNP.Norge skiller seg vesentlig ut fra de øvrige nordiske landene når det gjelder fordelingen av antall barn mellom private og offentlige barnehager. I Norge går om lag halvparten av barna i offentlige barnehager, og en tilsvarende halvpart i private barnehager. I Finland, Island, Sverige og Danmark gikk minst 80 prosent av barna i offentlige barnehager i 2016, mens gjennomsnittet i OECD-landene lå på rundt 65 prosent.SSB påpeker at organiseringen av barnehagetilbudet varierer mellom de nordiske landene, blant annet når det gjelder hvor lang foreldrepermisjon man har og når barna begynner på skolen. Det er også forskjeller i hvordan personale rapporteres, og i hvor stor grad alle tilbud dekkes av offentlige tilskudd. Dette fører til utfordringer når det gjelder sammenligninger mellom landene.(©NTB)