Norge håper på nye tiltak mot plastavfall

Norske myndigheter foreslår strengere internasjonale regler for handel med plastavfall. Målet er å begrense de enorme mengdene plast som havner i havet.

– Dette er et viktig forslag og et stort steg i riktig retning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NTB.Han håper å få forslaget vedtatt under en FN-konferanse i Genève som begynte mandag og varer fram til 10. mai. Deltakerne er de over 180 landene som har undertegnet Basel-konvensjonen om handel med farlig avfall.Strengere regulering av handel av plastavfall kan redusere mengden plast som ender opp i naturen og sjøen. Over 8 millioner tonn plast er tidligere anslått å havne i havet hvert år.Internasjonal handel med plastavfall foregår i stort omfang, og ifølge Elvestuen foregår denne handelen i dag nærmest uregulert.Ministeren er positiv til kjøp og salg av sortert avfall som resirkuleres. Men usortert plastavfall som eksporteres til fattige land, kan lett havne på avveie.– Det trengs en helt annen kontroll av vareflyten, sier Elvestuen.Norske myndigheter foreslår derfor internasjonale regler om statlig kontroll av eksport av plastavfall som ikke går direkte til gjenvinning. Slikt avfall bør bare eksporteres hvis handelen er godkjent av myndighetene i importlandet, mener regjeringen.En representant for FNs miljøprogram (UNEP), Rolph Payet, opplyser til nyhetsbyrået AP at det ser ut til å være betydelig støtte til det norske forslaget på møtet i Genève.Også Tyskland er en pådriver for strengere plast-regler. Tyske myndigheter håper på et internasjonalt forbud mot eksport av usortert plastavfall som det er vanskelig å resirkulere, ifølge nyhetsbyrået DPA.