Norsk PMI faller

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 53,8 i april, viser tall fra NIMA og Danske Bank.Det er en nedgang på 2,5 poeng fra 56,3 i mars.Ifølge Bloomberg var det på forhånd ventet en indeks på 56,8.- Aprilindeksen var 2,2 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv månedene, men nivået tyder likevel på at en positiv aktivitetsvekst i industrien, skriver DNB Markets Kyrre Aamdal i en kommentar.- Den underliggende trenden i DNB PMI viser en svak nedgang så langt i år. Påskens plassering kan ha påvirket tallene. For eksempel oppgir noen at de har økt lagrene av innkjøpte varer på grunn av mange fridager, og lagerindeksen økte markert. For øvrig var det en bred nedgang i delindeksene, med unntak for indeksen for leveringstid. PMI-indeksene i mange andre land har avtatt den siste tiden, og nedgangen for Norge kan ses i sammenheng med det, skriver han, og påpeker at Norges Bank har anslått at den økonomiske veksten vil ta seg opp i år og at dagens PMI er forenlig med det.


Les også