NRK nærmer seg 6 milliarder i driftskostnader

Statskanalen hadde kringkastingsinntekter på nesten 6 milliarder kroner i fjor, og kringkastingssjefens inntekt lå på 3,33 millioner kroner. Det viser NRKs årsrapport for 2018.For første gang bikket også kostnaden ved kjøp av rettigheter over 1 milliard, opp fra 975 millioner i fjor til 1024 millioner i 2018.Dette skjer samtidig som NRK har tapt flere viktige anbud, og peker på den vanskelige situasjonen til statskanalen med begrenset finansieringsmulighet og sterk konkurranse om de store idrettsbegivenhetene. Driftsresultatet (EBIT) landet på 22,1 millioner kroner, ned fra 88,9 millioner kroner i 2017. Av dette så kommer 83 millioner fra gevinst på salg av anleggsmidler, så justert for dette ville driftsresultatet vært negativt. Ifølge NRK har de målrettet redusert bemanningen siden 2013, og dette vises i kostnadene. Mens 54,5 prosent av driftskostnadene i 2014 gikk til lønn og pensjon, er tilsvarende tall i 2018 redusert til 51 prosent.«Målet har vært å minske andelen faste kostnader og gi økt handlingsrom og fleksibilitet,» heter det i rapporten.De samlede driftskostnadene lå på 5,9 milliarder kroner i 2018. Dette er 475 millioner mer enn i 2014.«Økningen skyldes hovedsakelig økte kostnader til programkjøp og rettigheter, totalt 388 millioner kroner (82 prosent)» står det i rapporten.Den samlede godtgjørelsen for kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen lå på 3,33 millioner kroner i fjor, hvorav lønn og feriepenger utgjorde 3,08 millioner kroner.