Ny rapport: Legevakter i Norge sliter med rekruttering

En fersk rapport viser at legevakter i Norge har problemer med å rekruttere nok leger og sykepleiere.

Den nye undersøkelsen gjort for Helsedirektoratet kommer fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).– På nasjonalt plan har cirka 1 av 10 legevakter problemer med å rekruttere leger og sykepleiere. Men problemene er klart størst i Nordland, sier Jesper Blinkenberg som er leder i NKLM til NRK.I Nordland har 56 prosent av legevaktene problemer med å rekruttere kvalifiserte sykepleiere. 28 prosent av legevaktene sliter med å rekruttere leger, ifølge Blinkenberg.Leder ved Bodø legevakt Jørgen Bjørnstad sier det er flere grunner til at rekrutteringen til legevaktene blir stadig vanskeligere.– På legevakten kan vi ikke ansette nyutdannede sykepleiere. Lover tilsier at sykepleierne må ha relevant erfaring fra før, sier han til kanalen. Dette fører ifølge ham til mange ubesatte stillinger og stadig færre søkere på stillingene.Fylkesleder i Sykepleierforbundet, Gjertrud Krokaa forteller til NRK at hun ikke er overrasket over at legevaktene sliter. Hun mener at legevaktene ofte kun lyser ut deltidsstillinger, og understreker at mangel på sykepleiere og leger skaper et utrygt samfunn.– Det kan være barna våre, foreldrene våre, eller hvem som helst av oss som blir syk. Og skal vi ikke være trygg på at det er nødvendig bemanning og kompetanse på legevakta, ja hva skal vi være trygg på da, spør Krokaa.