OECD nedjusterer prognosen for global vekst

Handelskonflikten mellom USA og Kina kan senke den globale økonomisk veksten, fastslår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

I en ny rapport senker OECD sin prognose for den globale veksten i år fra 3,3 til 3,2 prosent.Prognosen for 2020 ligger fast på 3,4 prosents vekst i verdens bruttonasjonalprodukt (BNP).Samtidig advarer organisasjonen mot konsekvensene av den spente situasjonen mellom USA og Kina. Handelskonflikten kan føre til at verdens BNP blir 0,6 prosent lavere enn det ellers ville vært over en periode på 2–3 år.OECD består av rike og middels velstående land, de fleste av dem i Vesten. Til tross for at arbeidsledigheten i OECD-landene er den laveste på nesten 40 år, tror ikke organisasjonen på noen kraftig lønnsvekst.I år og neste år anslås lønningene å vokse under 1,5 prosent per år i gjennomsnitt. OECD regner ikke med at de økonomiske ulikhetene i medlemslandene vil minke i særlig grad.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også