OECD om boligmarkedet: - Kan varsle om en videre nedad korreksjon

Her er OECDs spådommer for Norge.

OECD venter nå en vekst i fastlands-BNP i Norge på 2,0 prosent i 2019 og 1,9 prosent i 2020, melder TDN Direkt.I rapporten Economic Outlook viser de til at veksten i fastlands-BNP vil sakke noe av på grunn av kapasitetsbegrensninger.«BNP-vekst vil forbli over trend og innsnevringen i kapasitet vil overføres til høyere lønnsvekst og fortsatt nedgang i ledigheten», skriver OECD, ifølge nyhetsbyrået.De venter en samlet BNP-vekst i Norge på 1,8 prosent i 2019 og 2,1 prosent i 2020. Ledigheten spås til å være på 3,6 prosent i 2019 og 3,5 prosent i 2020.OECD påpeker ifølge TDN Direkt også at de norske boligprisene har begynt å stige i et moderat tempo, etter en justering nedover.«Imidlertid forblir lageret av usolgte hus høyt og det tar lengre tid å selge eiendommer, som kan varsle om en videre nedad korreksjon. Gjeld til inntekts-ratioen for husholdningene forblir høye», heter det i rapporten.Risikoene er vektet mot nedsiden, og OECD trekker frem muligheten for lavere oljepris, en lengre nedgang i Europa, samt en større justering i boligmarkedet.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også