Økt arbeidsledighet i mai

I november var det 59.813 helt arbeidsledige, viser ferske tall fra NAV.Det tilsvarer 2,1 prosent, og er en oppgang fra 2,0 prosent i april. 47 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i mai.Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en ledighet på 2,1 prosent.Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, var i november på 75.600 personer. Det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.- Etter flere måneder med nedgang, gikk ledigheten noe opp igjen i mai. Så langt i år har antallet helt ledige likevel falt med om lag 3 000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.Høyest i ØstfoldVed utgangen av mai var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Finnmark og Vestfold med 2,7 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,4 prosent.Ifølge NAV er det relativt store geografiske forskjeller i utviklingen i arbeidsledigheten det siste året.«Langs kysten fra Agder til Trøndelag har ledigheten falt, og mest i Rogaland (-18 %) og Hordaland (-17 %), når vi justerer for brudd i statistikken. Hedmark og Østfold er fylkene med størst økning i ledigheten sammenliknet med mai i fjor, med henholdsvis 11 og 6 prosent, justert for bruddet i statistikken», heter det.Les mer hos NAV.Oppdateres.