Politiaksjon mot Porsche

Tysk politi har aksjonert mot den tyske bilprodusenten Porsche på mistanke om korrupsjon, opplyser påtalemyndigheten i Stuttgart.

The Porsche Panamera Sport Turismo is shown during a media preview at the New York International Auto Show, at the Jacob Javits Center in New York, Wednesday, April 12, 2017. (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew

Mistanken går ut på at en revisor har fått bestikkelser for å gi ut informasjon til Volkswagen-selskapets skatterådgiver.- En representant for revisorkontoret i Stuttgart har gitt fortrolige opplysninger til en skatterådgiver i Porsche og akseptert godtgjørelser i bytte, heter det i en uttalelse tirsdag ettermiddag.Nesten 200 politifolk og etterforskere gjennomsøkte Porsches kontorer, selskapets skattekontor, kontoret til en skatterådgiver, og private boliger i og rundt Stuttgart, i jakt på papir og digitale dokumenter.I tillegg til denne saken har påtalemyndigheten mistanke om at Porsche har utbetalt «uberettigede» og «uforholdsmessig store» beløp til et tidligere bedriftsrådsmedlem.Seks personer, blant dem noen i selskapets ledelse, «kan ha begått svindel mot Porsche», heter det i uttalelsen fra påtalemyndigheten.