Rapport: Kraftig økning av trusler mot lærere i Oslo

Stadig flere lærere i Oslo utsettes for trusler eller vold. I fjor ble nesten en av ti lærere rammet, kommer det fram i en fersk rapport fra Utdanningsetaten.

Rapporten, som VG har fått tilgang til, viser at 1.383 ansatte, 8,8 prosent av lærerne, ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i 2018. I 2017 gjaldt dette 1.164 ansatte eller 7,6 prosent.Ifølge rapporten har antallet «svært alvorlige hendelser» har økt fra 201 i 2017 til 340 i 2018.De fleste elevene som både utsettes for og utfører vold eller trusler er mellom seks og tolv år, og et flertall er gutter.(©NTB)