Rentedommen er klar

Norges Bank har avholdt rentemøte. Her er dommen.

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent. Det var akkurat som ventet, og beslutningen var enstemmig.I Pengepolitisk rapport 1/19, som ble publisert 21. mars, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på to prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent i mars. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.- Utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19, skriver sentralbanken i sin begrunnelse.- Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i meldingen. Renten oppI Pengepolitisk rapport fra mars indikerte Norges Bank 70 prosent sannsynlighet for renteøkning i juni.«Går ting som Norges Bank venter, skal dermed renten opp i juni. Med «bare» 70 prosent sannsynlighet for renteøkning, skal det imidlertid ikke mye til av nyheter på nedsiden før Norges Bank velger å vente. Derfor er også analytikere delt i synet på juni-møtet. Vi, sammen med noen flere, venter renteøkning», heter det fra Joachim Bernhardsen i Nordeas morgenrapprt. Les også: - Da skal renten opp i juniHauketeSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital sier til TDN Direkt at renteterminene i den korte enden trekker opp etter rentebeskjeden, noe som viser at markedet priser inn økt sannsynlighet for en renteheving i juni.Nordea Markets påpeker ifølge nyhetstjenesten at Norges Bank nå gir klare signaler om en renteheving i juni. Meglerhuset viser til at rentebanen fra pengepolitisk rapport i mars tilsa en sannsynlighet på over 50 prosent for en heving i juni, «men ikke 100 prosent, så dette er klart på den haukete siden», skriver meglerhuset.«Hvis norske kroner og oljeprisene forblir nær dagens nivåer er det argument for en betydelig oppjustering av rentebanen», skriver meglerhuset videre.Capital Economics skriver ifølge TDN Direkt at sentralbanken forble haukete i dagens rentebeskjed, og trekker blant annet frem at de venter nok en renteheving i fjerde kvartal.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også