Statsbygg får rive halve Y-blokken

Plan- og bygningsetaten gir Statsbygg rivetillatelse for nordre fløy av Y-blokken i regjeringskvartalet.

Næringsliv

– Vi mener at Y-blokken med Picasso-utsmykkingen er internasjonalt unik, og klimagassberegninger for bevaring eller riving må gjennomføres, sier etatsdirektør Ellen de Vibe.Selv om regjeringen er tydelige på at den vil rive hele bygningen, ble søknaden fra Statsbygg bare delvis godkjent.KlimagassbegrensningerPlan- og bygningsetaten mener at Statsbygg må gjennomføre klimagassberegninger før rivesøknaden for søndre del kan behandles. Fløyen av Y-blokken som ikke rives er den delen som er utsmykket med kunst av Picasso.– Manglende dokumentasjon av klimaberegninger koblet med statens egne, høye miljøambisjoner, redusert arealbehov, Oslo kommunes nylig vedtatte byutviklingsstrategi samt de høye kulturminneverdiene gjør at vi mener at staten bør revurdere riveplanene, sier de Vibe.Riving av Y-blokken inngår i den statlig vedtatte reguleringsplanen for kvartalet, og Statsbygg sendte rivesøknaden til Oslo kommune i desember i fjor. Ett av argumentene for riving er at regjeringskvartalet ikke kan bygges over ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokken. Plan- og bygningsetaten mener kompromisset der kun en del fjernes, bidrar til å ivareta sikkerheten og samtidig beholde Picasso-utsmykningene.– Y-blokken har internasjonal anerkjent arkitektur-, kunstnerisk – og kulturminneverdi, som det ligger et forpliktende ansvar i å ivareta, sier de Vibe.RisikosportPål Weiby i Statsbygg sier til Teknisk Ukeblad at han ikke tror det lar seg gjøre å rive halve bygget uten at det går utover kunsten.– Vi mener at det er risikosport å rive halve Y-blokken for å bevare kunsten, sier han.– Men det er fint at vi har fått rivetillatelse, legger han til og understreker at de nå skal gå i dialog med Plan- og bygningsetaten for å se hvordan dette kan la seg løses.Ellen de Vibe har på sin side tiltro til at rivingen vil gå trygt for seg.– Statsbygg er en dyktig og profesjonell byggherre, som blant annet skal ivareta de meget skjøre vikingskipene mens de bygger nytt Kulturhistorisk museum rundt dem. Vi har derfor full tillit til at de klarer å bevare betongkunsten på Y-blokken under riving av nordre fløy, sier hun til TU.I en uttalelse oversendt til Plan- og bygningsetaten, påpekte Riksantikvaren at en eventuell riving av Y-blokka «vil medføre det største kulturminnetapet i Norge etter 1945», skriver Aftenposten. Denne innvendingen ble imidlertid avvist av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).(©NTB)

regjeringskvartalet
statsbygg
monica mæland
ellen de vibe
riksantikvaren
Nyheter
Næringsliv