Tankskipet kan få del av skylden for fregattulykken

Oljetankeren «Sola TS» kan få en del av ansvaret når en norsk domstol skal behandle skyldspørsmålet etter Helge Ingstad-ulykken, ifølge en jussekspert.

Rettsprofessor i sjørett Trond Solvang ved Nordisk Institutt for sjørett viser til hvordan norske domstoler tidligere har behandlet lignende skipsuhell, skriver VG.– Jeg ser for meg en modell hvor det skilles mellom det å skape en faresituasjon på den ene siden, og det å unnlate å avverge en akutt faresituasjon på den andre siden, sier Solvang.Tankskipet kan ifølge eksperten risikere å bebreides av motparten fordi det gikk med fulle dekkslys etter avgang, noe som gjorde det vanskelig å se skipets lanterner.– Det valgte også en nordlig kurs i strid med tanken om å separere trafikken i Hjeltefjorden, sier han.På den andre siden mener Solvang at fregatten kan bebreides for ikke å avverge en akutt faresituasjon ved at den ikke har fulgt godt nok med på radar og kartplotter.Hovedregelen i fordeling av skyldansvar er at hvis bare ett skip har vist skyld, skal det erstatte skaden. Hvis begge har utvist uaktsomhet, kan skylden fordeles etter en fastsatt brøk.Pressetalsmann Patrick Adamson for tankskipets eiere sier til VG at det ikke er riktig å uttale seg om en hendelse som er gjenstand for en rettstvist.(©NTB)