Vurderer å anke Funcom-saken til Høyesterett

To menn er dømt for henholdsvis innsidehandel og markedsmanipulasjon i Funcom-saken, mens én av de tiltalt er frifunnet av Borgarting lagmannsrett.

Etter at Funcom-saken har blitt behandlet både i tingretten og lagmannsretten, er to av de fire tiltalte fullstendig frikjent saken.Borgarting lagmannsrett har frifunnet selskapets tidligere finansdirektør for innsidehandel. I tingretten ble han dømt til 85 dagers ubetinget fengsel og inndragning av over 290.000 kroner. Ved forrige rettsrunde frikjente Oslo tingrett Funcoms tidligere markedsdirektør.Det var Økokrim som tilbake i 2016 tiltalte fire tidligere ledere i spillselskapet for innsidehandel i forbindelse med lanseringen av spillstorsatsingen «The Secret World».– Vi er i ferd med å sette oss inn i en lang og grundig dom hvor det er to domfellelser. Vi konstaterer at retten har gjort en noe annen vurdering av den ene tiltalte, som vi vil gå grundig gjennom. Utover det forholder vi oss til dommen slik den foreligger, sier konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim til NTB.I 2017 i Oslo tingrett ble tre av de fire ble dømt for innsidehandel og til inndragning av til sammen 12,8 millioner kroner. Delene av tiltalen som bare var knyttet til «The Secret World», ledet ikke til domfellelser for noen av de fire tiltalte.Vurderer ankeDen tidligere administrerende direktøren i spillselskapet anket tingrettsdommen. I Borgarting lagmannsrett er han dømt til 21 dagers betinget fengsel for ett tilfelle av markedsmanipulasjon. Han er frifunnet for andre poster som gjelder markedsmanipulasjon og innsidehandel. I tingretten ble mannen dømt til elleve måneders ubetinget fengsel og inndragning av over 7,8 millioner kroner.Mannens forsvarer, advokat Caterina Gaeta, sier til NTB at mannen er glad for en mildere dom, men at de vurderer å anke til Høyesterett.– Han er glad for å ha blitt frifunnet nok en gang for mesteparten av anklagene, men er skuffet over den delvise domfellelsen. Vi ser at saken reiser flere prinsipielle spørsmål som egner seg godt for Høyesterett. Nå skal vi lese dommen nøye og vurdere anke, sier Gaeta.Formildet domDen tidligere nestlederen i Funcoms styre har fått en formildet dom, og er dømt til ti måneders fengsel for fem tilfeller av salg med innsideinformasjon og får inndratt 3,5 millioner kroner. Han er frifunnet for tilskyndelse til innsidehandel.I Oslo tingrett ble mannen dømt til 13 måneders fengsel og inndragning av 4,7 millioner kroner.«Innsidehandlene var egnet til å svekke tilliten til aksjemarkedet generelt og Funcom spesielt. Svekket tillit er alvorlig for et selskap som gjentatte ganger i tiltaleperioden og etterpå hadde behov for kapitaltilførsel. Innsidehandelen var egnet til å gjøre dette vanskeligere og dyrere for Funcom», heter det i dommen.(©NTB)


Les også