227.000 jobless claims

Richard Drew
Næringsliv

Tall fra USA viser at jobless claims kom inn høyere enn ventet. Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 227.000 per 22. juni, opp 10.000 (revidert) fra uken før. Konsensus indikerte 220.000 jobless claims. Fire ukers snitt kom inn på 221.250, opp fra ikke-reviderte 218.750 uken før.

jobless claims
Nyheter
Næringsliv