Algeoppblomstring har roet seg

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms har ifølge en melding fra Fiskeridirektoratet roet seg.Situasjonen i Nord-Norge krever fortsatt fortløpende kontakt mellom myndigheter og oppdrettere, skriver direktoratet.I Troms meldes det om ingen dødelighet og stort sett normal adferd hos fisken, men stedvis noe stresset fisk. I Nordland har ingen meldt om dødelighet det siste døgnet, heter det i meldingen.Ellingsen Seafood, som i går meldte om dødelighet på nyutsatt smolt på lokalitet Bjørkvik i Tysfjorden, kan i dag bekrefte at 188.000 av 250.000 utsatt smolt er død på grunn av alger.Det generelle bildet er altså at algeoppblomstringen har roet seg i begge fylker og at det nå er mer innblanding av ufarlige alger, men som eksemplet over viser, er det fortsatt fare for lokale oppblomstringer som rammer fisken, skriver direktoratet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også