Algeoppblomstring har roet seg

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms har ifølge en melding fra Fiskeridirektoratet roet seg.Situasjonen i Nord-Norge krever fortsatt fortløpende kontakt mellom myndigheter og oppdrettere, skriver direktoratet.I Troms meldes det om ingen dødelighet og stort sett normal adferd hos fisken, men stedvis noe stresset fisk. I Nordland har ingen meldt om dødelighet det siste døgnet, heter det i meldingen.Ellingsen Seafood, som i går meldte om dødelighet på nyutsatt smolt på lokalitet Bjørkvik i Tysfjorden, kan i dag bekrefte at 188.000 av 250.000 utsatt smolt er død på grunn av alger.Det generelle bildet er altså at algeoppblomstringen har roet seg i begge fylker og at det nå er mer innblanding av ufarlige alger, men som eksemplet over viser, er det fortsatt fare for lokale oppblomstringer som rammer fisken, skriver direktoratet.