Arbeidsledigheten faller

Næringsliv

I juni var det 60.093 helt arbeidsledige i Norge, viser ferske tall fra NAV.Det tilsvarer 2,1 prosent. Ifølge TDN Direkt var det også på forhånd ventet en ledighet på 2,1 prosent. 45 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juni.- Etter en økning i ledigheten forrige måned fortsatte nedgangen igjen i juni. Første halvår i år har antallet helt ledige falt med 3 900 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Vågeng, i en kommentar.Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, var i juni på 73.500 personer.Det er 6.500 færre enn i juni i fjor, og tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.Høyest i ØstfoldVed utgangen av juni var arbeidsledigheten ifølge NAV høyest i Østfold, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken, etterfulgt av Finnmark og Vestfold med 2,6 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,3 prosent.«De fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i juni i fjor. Langs kysten fra Agder til Trøndelag har ledigheten falt kraftigst, og mest i Rogaland og Hordaland (-18 %), når vi justerer for brudd i statistikken. Oppland, Hedmark og Østfold har hatt en økning i ledigheten sammenliknet med juni i fjor på nærmere 7 prosent, justert for bruddet i statistikken», heter det i meldingen.Blant aldergruppene er ledigheten høyest blant de i gruppen 20-24 år, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken.Sammenliknet med juni i fjor har det, med unntak av de aller yngste, blitt færre ledige i de fleste aldersgrupper. «Nedgangen har vært størst blant personer i aldersgruppen 25-29 år og 50-59 år. Begge grupper har hatt en nedgang på om lag 9 prosent», skriver NAV.Les hele meldingen her.

nav
arbeidsledighet
ledighet
Nyheter
Næringsliv
Makro