Beskjeden prisvekst i USA

De amerikanske konsumprisene steg som ventet opp 0,1 prosent i mai, sammenlignet med april.På årsbasis var prisene opp 1,8 prosent mot en ventet økning på 1,9 prosent, ifølge Reuters. Kjerneinflasjonen steg med 0,1 prosent p månedsbasis og 2,0 prosent på årsbasis. Den beskjedne økningen kan være drivstoff for forventningene til rentekutt fra den amerikanske sentralbanken.For øyeblikket er det ifølge Reuters priset inn to rentekutt innen utgangen av året.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også