BNP øker

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,4 prosent i perioden februar-april, sammenlignet med november-januar. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).Månedsveksten fra mars til april var 0,3 prosent.Både tremånedersveksten og månedsveksten i fastlandsøkonomien ble trukket opp av varehandel.Tallene viser ellers en generell tremånedersvekst for de fleste områder, skriver SSB og trekker frem bygg og anlegg, industri- og tjenesteproduksjon, eksempelvis informasjon og kommunikasjon, finans og forsikring og teknisk og forretningsmessig tjenesteyting.Annen vareproduksjon, som omfatter primærnæringene, bygg og anlegg og elektrisitetsproduksjon, demper tremånedersveksten. Ifølge SSB har dette først og fremst å gjøre med lav kraftproduksjon på nyåret. Også fiske trekker ned tremånedersveksten, noe som i hovedsak skyldes svake februartall.Husholdningenes konsum var 0,8 prosent høyere i februar-april enn i november-januar.Samtidig har det blitt kjent at BNP for Fastlands-Norge er revidert opp fra 0,3 til 0,4 prosent for 1. kvartal i forhold til tallene som ble publisert i mai.