Bominntektene faller på E6

(Finansavisen): Trafikken mellom Gardermoen og Kolomoen faller. Det rammer bominntektene og kan i verste fall føre til prishopp eller at bomperioden utvides.Kjører du nord eller sørover på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen like sør for Hamar, må du passere seks bomstasjoner. Pris én vei uten rabatt, er 126 kroner.Den første bommen på strekningen, like nord for hovedflyplassen, ble satt opp i 2009. De siste kom på plass i 2016. Etter at den 64 kilometer lange veistrekningen var ferdig bygd, steg trafikken kraftig og over de forventningene som Statens vegvesen hadde lagt til grunn før byggingen tok til.Kombinert med fallende renter og endring av priser, kunne man i fjor fortelle at bommene ville bli stengt to år før planen, men dette må revurderes etter hvert som nye prognoser utarbeides.Lang periode med fallSiden siste kvartal i 2017 har trafikken falt på strekningen, og nedgangen har akselerert måned for måned siden den gang.Tall Finansavisen har sammenstilt fra offentlig tilgjengelig data, viser at trafikken har falt 16 måneder på rad siden november 2017 sammenlignet med tilsvarende måned året før.Nedgangsrekken ble brutt i april i år, men det skyldes at påsken i fjor var i mars. Trafikken på store nasjonale veistrekninger stiger erfaringsmessig i påsken.I mai fortsatte derimot nedgangen, og var på 7,3 prosent mot tilsvarende måned året før.Reduserte inntekterI årets fem første måneder er det registrert i underkant av 13 millioner bompasseringer på strekningen mellom Gardermoen og Kolomoen, noe som er en halv million færre enn samme periode i fjor. Det rammer bominntektene til selskapet Vegfinans E6 Gardermoen - Kolomoen.I fjor falt passeringsinntektene med 29 millioner kroner og endte på 662 millioner.Hver passering ga i snitt 19,80 kroner i inntekt, og legger man nedgangen i år til grunn, utgjør det et inntektstap på 10 millioner så langt i år, eller 2 millioner kroner i måneden. Hvor stor andel gratispasseringer av elbiler utgjør, er usikkert, men tallet er stigende.Vegfinans opplyser til Finansavisen at trafikknedgangen kan skyldes omfattende anleggsarbeid på E6 mellom Stange, forbi Hamar og Brumunddal og til Mjøsbrua ved grensen til Oppland.Trafikken går sakte på denne strekningen og mange som skal videre nordover etter Moelv, velger å kjøre på vestsiden av Mjøsa på Riksvei 4 og Fylkesvei 33.Det er spesielt bilister fra Stor-Oslo som skal til hytteområder i Hedmark og Oppland, samt tungtransport som kan velge en annen vei enn E6.For samtidig som trafikken har falt på europaveien, har den skutt i været på Riksvei 4 i samme periode. Bare i år er trafikken opp 9,6 prosent eller 127.000 flere passeringer i årets fem første måneder. På Fylkesvei 33 har antall passeringer økt med 50.000 i år mot samme måneder i fjor. Det er en vekst på 26 prosent.Maks 15 årStortinget har bestemt at de seks bommene mellom Gardermoen og Kolomoen kan stå i maks 15 år. Byggingen av strekningen var delt inn i tre faser, men selv om en av fasene skulle bli nedbetalt før tiden, ser Vegfinans på inntektene fra alle bomstasjonene samlet. Det til tross for at er oppført på ulike tidspunkt og dekker ulike faser av utbyggingen.Det er tatt opp flere lån for alle fasene, med ulike lånevilkår. Vegfinans prioriterer å nedbetale de dyreste lånene først. Ved nyttår var den resterende gjelden på vegprosjektet 4,9 milliarder kroner.50 mill. utgjør én månedPå grunn av tidligere prognoser har Vegfinans lagt til grunn at bommene kan forsvinne etter 13 år og ikke 15. Med andre ord kan bommen som ble satt opp i 2009, og som skulle bli stående til 2024, forsvinne i 2022 i stedet. Tilsvarende vil det være for de øvrige bommene, men mindre trafikkfallet fortsetter.Skulle så skje, vil bomtiden måtte forlenges.– Vi ser for oss at for hver 50 millioner kroner vi taper i inntekter, må alle de seks bommene stå åpne i omtrent én måned lenger. Men vi er ikke veldig bekymret for det, slik situasjonen er nå, sier finansiell rådgiver Rolf H. Christiansen i Vegfinans.Årsaken er at man har nytt godt av lavere renter de siste årene kombinert med reduserte kostnader for bominnkreving, og en sterkere trafikkvekst enn forventet de første årene av prosjektet.Vegfinans håper også trafikken tar seg opp igjen når byggeperioden mellom Stange og Moelv er over, og at man da er i rute igjen i forhold til tidligere prognoser.


Les også