Dette bekymrer Virke

Virke er bekymret for veksten i kommuneøkonomien.

Virke mener det er fare på ferde i norsk økonomi og viser til at næringslivet ikke har økt produktiviteten slik Perspektivmeldingen 2017 la opp til.– Veksten går ned fordi vi ikke klarer å omstille oss raskt nok og være innovative for å skape vekst. Velferdsstaten er truet slik utviklingen er nå. Vi er svært bekymret for dette, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.Hvis handels- og tjenestenæringen klarer å løfte seg tilbake til veksttakten fra 1990-tallet, vil det gi oss 7.200 milliarder kroner mer å rutte med fram til 2040, ifølge hovedorganisasjonen.Virke oppfordrer landets ordførere til å ta grep for å få norske virksomheter til å vokse.– Vi må løfte debatten opp fra bompenger og over på grepene som virkelig utgjør en forskjell for forbrukere og næringslivet. Jeg er redd for at kommunepolitikerne er mer opptatt av å bruke penger, enn å skape verdier, sier Horneland Kristensen i forbindelse med onsdagens konjunkturseminar.I et brev organisasjonen sender til landets ordførere oppfordres de blant annet til å lage en plan for å bli en næringsvennlig kommune, sørge for en serviceinnstilt, åpen og tilgjengelig kommune og til å samarbeide med næringslivet om innovasjon og grønn omstilling.(©NTB)