DNB får bot fra Finanstilsynet

Storbankens næringsmeglingsvirksomhet får 300.000 kroner i bot.

Publisert 25. juni 2019 kl. 08.48
Oppdatert 25. juni 2019 klokken 09.09
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 228 ord
Som en del av hvitvaskingsarbeidet gjennomførte Finanstilsynet i november/desember i fjor tilsyn hos ni eiendomsmeglingsforetak. Hos sju av foretakene ble det avdekket så alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket at Finanstilsynet har besluttet å ilegge disse overtredelsesgebyr, skriver tilsynet i en melding. - Flere av foretakene hadde ikke vurdert risikoen for å bli brukt til hvitvasking eller terrorfinansiering. Flere foretak hadde heller ikke tilfredsstillende rutiner for å forebygge og avdekke hvitvasking, og flere av foretakene førte ingen kontroll med transaksjoner på klientkonto, heter det i meldingen. Tilsynet skriver videre at de fleste av disse foretakene hadde heller ikke etablert rutiner for forsterket kundekontroll eller gjennomføring av nærmere undersøkelser av mistenkelige transaksjoner.Blant de ni foretakene er DNB Næringsmegling, som er ilagt et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner. Det ble ikke avdekket hvitvasking, eller forsøk på hvitvasking, under tilsynet, melder DNB tirsdag.- Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i DNB Næringsmegling, og flere andre foretak i næringsmeglerbransjen, i desember 2018. Finanstilsynet mener selskapet har for svake rutiner knyttet til blant annet opplæring av ansatte og kontrollrutiner. Selskapet har kun virksomhet innen megling av næringseiendom i Norge, heter det i meldingen.- Vi tar tilbakemeldingene fra Finanstilsynet på stort alvor. Det siste halvåret har vi innført en rekke tiltak som skal styrke antihvitvaskingsarbeidet i selskapet. Per i dag har vi iverksatt tiltak som svarer opp de mangler som ble påpekt av tilsynet, sier administrerende direktør Anne Helene Mortensen i DNB Næringsmegling.