DNB vil ta saken til høyesterett

Forbrukerrådet vant fram i gruppesøksmålet mot DNB. Borgarting lagmannsrett kom frem til at forvaltningen av aksjefond var mangelfull.Gruppesøksmålet besto av 180.000 kunder som krevde tilbake deler av honoraret de hadde betalt til DNB.Nå anker DNB saken til høyesterett, ifølge e24.Vil ikke betaleDNB ble i mai dømt til å betale tilbake 345 millioner kroner etter å ha tapt norgeshistoriens største massesøksmål.Forbrukerrådet mente DNB solgte og markedsførte fond som aktivt forvaltet, men at fondene egentlig lignet med på passivt forvaltede fond, slik at kundene betalte for en tjeneste de ikke fikk.Regningen for sparerne ble mer enn dobbelt så høy som den burde ha vært, mente Forbrukerrådet.I januar ble DNB frifunnet, men saken ble anket, og Borgarting lagmannsrett dømte banken til å betale hvert gruppemedlem 0,8 prosent av vedkommendes andel fra 2010 til 2014, samt et beløp tilsvarende den faktiske avkastningen andelseierne har tapt i denne perioden.DNB måtte også betale sakskostnader på omtrent 14,2 millioner kroner. Under saken i lagmannsretten avviste DNB kravet fullstendig– Vi har tenkt oss om både to og tre ganger, fordi vi aller helst vil unngå å møte kundene våre i retten, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til E24. Men banken vil nå likevel ha saken prøvd i høyesterett.Ikke god forretningsskikk?Borgarting lagmannsrett fastslo i mai at DNBs forvaltning av tre aksjefond var mangelfull og i strid med god forretningsskikk. Ikke bare har fondssparerne betalt nesten dobbelt så mye som de skulle, men de har også tapt betydelige beløp i avkastning på sparepengene sine, fastslo retten i dommen.Lagmannsretten konkluderte med at DNB måtte erstatte begge deler; 0,8 prosentpoeng av gebyret på 1,8 prosent og den avkastningen hver av kundene kunne ha fått hvis fondet deres hadde blitt tilstrekkelig aktivt forvaltet mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2014, skriver NTB.