Eksporterte forsvarsmateriell for 5,8 milliarder

I 2018 eksporterte norske bedrifter forsvarsmateriell og -tjenester for 5,8 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 2017 da verdien lå på 6,3 milliarder.

– Norge utviser stor åpenhet om eksport av forsvarsmateriell, både når det gjelder innsyn i selve eksporten og i praktiseringen av retningslinjene for Utenriksdepartementets behandling av lisenssøknader for forsvarsmateriell. Det er viktig for regjeringen å videreføre denne åpenheten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.Den samlede verdien av eksporten i 2018 var om lag 5,8 milliarder kroner, hvorav verdien av forsvarsrelaterte varer lå på 4,8 milliarder. Verdien av eksporten av våpen og ammunisjon, også kalt A-materiell, utgjorde i 2018 omtrent 3,9 milliarder kroner. Verdien av eksporten av annet militært materiell, kalt B-materiell, var om lag 770 millioner kroner.Verdien av den samlede eksporten gikk ned 8 prosent i 2018 sammenlignet med 2017.I 2018 utgjorde eksporten av A-materiell til NATO-land, Sverige og Finland omtrent 78 prosent av den totale eksporten, mot 63 prosent av den totale eksporten året før. Eksporten av B-materiell til disse landene utgjorde 61 prosent. USA var den største enkeltmottaker av norsk forsvarsmateriell.– Norge har et strengt og omfattende regelverk når det gjelder kontrollen med eksport av forsvarsmateriell, og vi fører en streng «føre-var»-linje. Denne linjen førte blant annet til at regjeringen i desember 2017 besluttet å suspendere eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater, sier Søreide.(©NTB)