Eksporterte sjømat for 8,7 milliarder

Norge eksporterte sjømat for 8,7 milliarder kroner i mai i år, en økning på 3 prosent fra mai i fjor.

Lakseverdien har økt, men mange er hardt rammet av alger.Det ble eksportert 181.400 tonn sjømat i årets mai måned, opplyser Norges sjømatråd , som betegner verdiøkningen som moderat.– Det har vært en verdivekst på flere arter i mai, hvor spesielt laks og makrell har trukket opp totalen. Etterspørselen etter norsk sjømat er samlet sett god, særlig i Europa og Asia, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.– Samtidig har den norske kronen svekket seg, spesielt mot dollaren, som har gitt en positiv innvirkning på eksportprisen. Selv om både eksportvolum og verdi har økt i mai så har algeoppblomstringen i Nordland og Troms medført at enkelte selskaper har lidd store tap i produksjonen. Dette er en tragisk situasjon for dem som er rammet, legger han til.(©NTB)