Flere konkurser i mai

Men nedgang i antall konkurser så langt i år.

Ifølge tall fra analyseselskapet Experian gikk 439 selskaper konkurs i mai, noe som tilsvarer en økning på hele 4,8 prosent. Så langt i år er 2184 selskaper erklært konkurs – en nedgang på 0,3 prosent.–  Selv om vi ser en liten økning i antallet konkurser i mai, kan vi glede oss over at antallet er fallende så langt i år. Det tyder på at vi har en solid og robust norsk økonomi, sier salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian Norge i en melding.Så langt i år er Nordland og Hedmark blant fylkene med størst konkursoppgang, med en økning på henholdsvis 49,3 og 36,4 prosent. Størst nedgang er det i Vest-Agder og Telemark, som har falt med henholdsvis 30,2 prosent og 32,5 prosent, ifølge meldingen.I mai gikk 91 selskaper innen varehandelen konkurs, som tilsvarer en nedgang på 5,2 prosent. Så langt i år er 434 selskaper i sektoren sendt til skifteretten – 6,5 prosent færre sammenlignet med samme periode i fjor.Bygg og anlegg opplever ifølge meldingen derimot en kraftig konkursøkning. 138 selskaper gikk konkurs i denne sektoren i mai, tilsvarerende en økning på 35,3 prosent. Så langt i år har økningen vært på 3,7 prosent totalt.