Forbrukertilliten stiger

Men det er fortsatt en overvekt av pessimister.

Næringsliv

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 2,7 poeng i juni, opp 0,5 poeng siden mai, viser målingen til Opinion.CCI har hittil i år vært på minussiden hver eneste måned.Indeksen er nå 2,2 poeng lavere enn for ett år siden.- Indikatoren tillit til landets økonomi om 12 måneder var den indikatoren som trakk den samlede forbrukertilliten mest ned i mai. Den fortsetter å falle i juni og er på sitt laveste siden november 2016. Den er markant lavere nå ved utgangen av første halvår enn den var ved inngangen til 2019, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.- Forventningene til innkjøp av større forbruksgoder i de kommende 12 måneder er indikatoren som hovedsakelig bidrar til at den samlede forbrukertilliten går noe opp fra mai til juni. Den har ikke vært høyere siden januar, og er også en viktig forklaring på at kjøpsindeksen øker i juni. Indikatorene for egen økonomi nå og om 12 måneder holder seg på omtrent samme nivå som i mai, sier han.

forbrukertillit
opinion
cci
Nyheter
Næringsliv
Makro