Hexagon-sjef frifunnet igjen

Økokrim tapte igjen mot sjefen i det svenske selskapet Hexagon.

Næringsliv

Borgarting lagmannsrett har i dag frifunnet den svenske Hexagon-sjefen Ola Rollén for Økokrims anklage om innsidehandel.Bakgrunnen for saken er at Økokrim mente Rollén hadde innsideinformasjon da han høsten 2015, på vegne av investeringsselskapet Greenbridge, kjøpte aksjer i det børsnoterte selskapet Next Biometrics Group.- Det er andre gang domstolene avviser Økokrims anklager mot Rollén. Rollén ble i januar 2018 frifunnet i Oslo tingrett, men Økokrim anket saken. Lagmannsretten har slått fast, slik Oslo tingrett gjorde, at Ola Rollén aldri fikk noen innsideinformasjon fra Next eller fra noen annen part. Den eneste informasjonen som lagmannsretten mente var kurssensitiv, var Rolléns egne planer og beslutninger om å investere i Next, og lagmannsretten konstaterte videre at det ikke utgjorde markedsmisbruk for Rollén å handle med kunnskap om sine egne planer og beslutninger, heter det i en melding fra Advokatfirmaet Hjort.I en uttalelse sier advokatene Christian B. Hjort og Knut Bergo at frifinnelsen i to rettsinstanser bekrefter at Økokrims tiltale mot Rollén var grunnløs og aldri skulle ha vært tatt ut.- For Rollén har denne saken vært en stor personlig belastning. Han håper at lagmannsrettens dom nå setter punktum for Økokrims anklager mot ham, sier advokatene.Økokrim vurderer nå om de skal anke saken videre.- Påtalemyndigheten må nå gå nøye gjennom dommen og vurdere om vi skal anke den, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.Rollén ble i oktober 2016 varetektsfengslet i én uke i forbindelse med etterforskningen. Ankesaken ble avsluttet i lagmannsretten 29. mai i år. Rollén har vært toppsjef i det svenske teknologiselskapet siden år 2000.

ola rollén
økokrim
innsidehandel
Nyheter
Næringsliv