Industriproduksjonen stiger

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriomsetningen steg 0,5 prosent i perioden februar-april 2019.Det var særlig økt omsetning for leverandørindustrien som la grunnlaget for økningen i denne tremånedersperioden, ifølge SSB. Fra mars til april 2019 var det en oppgang på tre prosent for industrien samlet sett.Økt omsetning for bygging av skip og oljeplattformer samt metallvareindustri bidro mest til oppgangen for industrien, med en vekst på henholdsvis 5,9 og 6,4 prosent. Også næringsmiddel- og drikkevareindustri viste vekst i den siste tremånedersperioden.En nedgang på 5,7 prosent for metallindustri bidro til å dempe veksten. I tillegg var det en omsetningsnedgang i maskinindustri som også bidro til å holde industriomsetningen nede.Industriomsetningen hadde en oppgang på tre prosent fra mars til april 2019. Næringsmiddelindustri og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til oppgangen. Omsetningsveksten for sistnevnte næringsgruppe var godt hjulpet av prisvekst på raffinerte petroleumsprodukter. Les mer her