Jernbanedirektoratet har ikke oppdatert informasjon slik de skal

Jernbanedirektoratets postjournal ikke har vært oppdatert på åtte måneder. I denne perioden har anbudskonkurransene på jernbanen pågått.

Næringsliv

Det melder Dagsavisen, som opplyser at Jernbanedirektoratet ikke har loggført inn- og utgående post eller journalførte interne dokumenter i perioden anbudskonkurransene på jernbanen har pågått.– Det stemmer at siste overføring av journalopplysninger fra Bane Nor til E-innsyn var 29. oktober 2018, opplyser Are Kvistad, kommunikasjonsrådgiver i Difi.I denne perioden har jernbanereformen vært gjenstand for debatt og flere jernbaner vært ute på anbud, men det har altså ikke vært mulig å selv kunne få oversikt over inn- og utgående post og journalførte interne dokumenter på vanlig måte.– Det er uheldig at det i forbindelse med gjennomføringen av den omstridte jernbanereformen legges ytterligere lokk over informasjonen til offentligheten, sier Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund.Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet forklarer det med store tekniske problemer med å få lastet opp til E-innsyn.Horrisland sier direktoratet har hjulpet dem som har henvendt seg med å få innsyn i dokumenter. Men da må man altså vite hva man søker etter i arkivet, noe Øystein Dypedal, leder av Lokomotivpersonalets forening Bergensbanen, påpeker overfor avisen.(©NTB)

jernbanedirektoratet
anbudskonkurranse
Nyheter
Næringsliv