Konkurransetilsynet med aksjon mot avfallsbransjen

Konkurransetilsynet gjennomførte i forrige uke uanmeldte besøk hos aktører i markedet for håndtering og mottak av avfall. Det ble gjort for å sikre bevis.

Næringsliv

Konkurransetilsynet har tatt beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått.– Formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte mistanke om ulovlig samarbeid i form av utveksling av strategisk informasjon mellom aktører i avfallsmarkedet, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug Trones i Konkurransetilsynet i en uttalelse på tilsynets hjemmesider .Det gis ingen detaljer om hvor mange eller hvilke bedrifter som fikk uanmeldte besøk i forrige uke.Kontrollen ble gjennomført på grunnlag av en beslutning fra tingretten og mistanke om at det foreligger et brudd på konkurranselovens paragraf 10 om ulovlig samarbeid.Advokat Hanne Torkelsen sier til bransjenettstedetAvfallsbransjen.no at hvis dette stemmer, er det meget alvorlig for dem det måtte angå.– Ulovlig prissamarbeid og lignende konkurransebegrensende samarbeid kan foruten bøter og straff også føre til at man blir utestengt fra offentlige anbud, sier Torkelsen.(©NTB)

konkurransetilsynet
avfallsbransjen
Nyheter
Næringsliv