Ledigheten faller - fortsatt all grunn til bekymring

AKU-ledigheten for april kom inn på 3,2 prosent, vesentlig lavere enn forventningene. Allikevel er detaljene vesentlig mindre positive.

Næringsliv

Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viste at det i april var 91.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner.Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken.Konsensus hadde forventet en ledighetsrate på 3,5 prosent, uendret fra mars-tallene.Detaljene svært bekymringsverdigSer man på de underliggende detaljene var tallenes tale vesentlig svakere enn det markante fallet i ledighetsraten skulle tilsi.Arbeidsstyrken besto ved utgangen av april av 2,808 millioner nordmenn. Dette er en nedgang fra 2,815 millioner i mars. Arbeidsstyrken som andel av befolkningen falt fra 70,2 til 70,0 prosent fra mars til april. Nedgangen i arbeidsstyrken var hovedårsaken til at ledighetsraten falt markant og tok konsensus på senga.Handelsbanken Capital Markets tror at fallet i yrkesdeltakelsen er noe tilfeldig.- Vi ser for oss at det aller siste fallet i yrkesdeltagelsen blir reversert, og at deltagerraten igjen vil ligge rundt mer normale nivåer i perioden fremover. I så fall får vi en periode igjen hvor arbeidsstyrken vokser noe sterkere enn hva vi har sett i det siste. Noe som igjen legger litt demper på videre nedgang i ledigheten. Men trenden vil uansett være nedover, heter det i en oppdatering fra meglerforetaket onsdag.Sysselsatte som andel av befolkningen var omtrent uendret på 67,8 prosent. Sysselsettingsandelen har utviklet seg flatt siden i fjor sommer.Norges Bank vil legge vekt på den registrerte ledighetenFredag slippes den registrerte ledigheten - antall ledige registrert hos NAV. Handelsbanken Capital Markets mener Øystein Olsen og Norges Bank vil være mer opptatt av NAV-ledigheten enn dagens AKU-tall.- For Norges Bank vil det fortsatt være viktigere med utviklingen i den registrerte ledigheten, som er mindre plaget av støy enn hva som er tilfelle for den månedlige AKU-statistikken. Spoler vi litt tilbake finner vi at den registrerte ledigheten steg litt igjen i mai. Det var imidlertid ikke så overraskende ettersom vi fikk et stort fall i ledigheten i april, noe som trolig var knyttet til kalendereffekter. Over de siste månedene har imidlertid ledigheten falt også som målt av NAV, skriver Handelsbanken Capital Markets.Handelsbanken forventer at NAV-ledigheten vil komme inn på 2,2 prosent for juni måned, noe som er i tråd med Norges Banks prognoser.

aku-ledighet
arbeidsledighet
handelsbanken capital markets
Nyheter
Næringsliv