Månedens viktigste skuffer stort

Antall sysselsatte i privat sektor i USA, utenfor jordbruket, steg med 75.000 personer i mai, viser ferske tall fra tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot 185.000 nye jobber.LedighetenArbeidsledighetsraten var som ventet 3,6 prosent.Ledighetsraten holdt seg med det på det laveste på 49 år. Arbeidsledigheten i et bredere perspektiv, inkludert deltigsansatte, falt til det laveste på 19 år.Selv om snittlønnen steg med 6 cent til 27,83 dollar, falt den prosentvise økningen for de siste 12 månedene fra 3,2 til 3,1 prosent. Tidligere i år var den oppe i 3,4 prosent.Svakere utviklingI snitt er det blitt skapt 164.000 nye arbeidsplasser utenom jordbrukssektoren så langt i 2019, ned fra 223.000 pr. måned i 2018.Mars ble justert ned fra 189.000 til 153.000 og for april ble nonfarm payroll revidert ned fra 263.000 til 224.000. Med disse revisjonen var den samlede økningen 75.000 lavere enn tidligere rapportert.Etter disse revisjonen er snittet for de siste tre månedene på 151.000.Hele rapporten