Nøkkeltall fra Europa

Nøkkeltall for eurosonen tikker inn. 

Michael Probst
Næringsliv

Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen var ned 0,5 prosent på månedsbasis i april, ifølge vår finanskalender. På årsbasis var industriproduksjonen ned 0,4 prosent.Industriproduksjonen var ventet å være ned 0,5 prosent på månedsbasis og ned 0,5 prosent på årsbasis.

eurosonen
Nyheter
Næringsliv