Nøkkeltall fra Europa

Michael Probst

Sesongjusterte tall fra ECB viser at eurosonen hadde en driftsbalanse på 21,0 milliarder euro i april, ifølge vår finanskalender.Driftsbalansen var ventet til 23,2 milliarder euro.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker