Nøkkeltall fra Kina

Flagg Kina Foto: AP (AP Photo/Mark Schiefelbein)

KPIKonsumprisindeksen i Kina steg 2,7 prosent i mai på årsbasis, ifølge vår finanskalender. Det var ventet en oppgang på 2,7 prosent.I foregående måned steg konsumprisene i Kina med 2,5 prosent på årsbasis.På månedsbasis var konsumprisindeksen uendret - som ventet.PPIProdusentprisene (PPI) i Kina var opp 0,6 prosent i mai på årsbasis.Det var ventet at produsentprisene ville stige med 0,6 prosent.I foregående måned steg produsentprisene 0,9 prosent på årsbasis.