Nøkkeltall fra Storbritannia

Flere viktige nøkkeltall tikker inn. 

Storbritannia - Foto: AP
Næringsliv

Konsumprisindeksen i Storbritannia steg 0,3 prosent på månedsbasis i mai og 2,0 prosent på årsbasis, ifølge vår finanskalender. Det var ventet at prisene skulle stige 0,3 prosent på månedsbasis og 2,0 prosent på årsbasis.Kjerneinflasjonen var opp 1,7 prosent på årsbasis i perioden, mot en ventet oppgang på 1,7 prosent.Produsentprisene i Storbritannia var opp 0,3 prosent på månedsbasis i mai, mot en ventet oppgang på 0,2 prosent.

storbritannia
kpi
ppi
kjerneinflasjonen
Nyheter
Næringsliv