Nøkkeltall fra Tyskland skuffer

Når ikke helt opp til forventningene.

Produsentprisene i Tyskland var ned 0,1 prosent på månedsbasis i mai, ifølge vår finanskalender.På årsbasis steg produsentprisene med 1,9 prosent.Det var ventet at produsentprisene ville være opp 0,2 prosent på månedsbasis og opp 2,1 prosent over året.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker