Potensiell kjip melding for spilleglade

Norges suksess med å stoppe betalinger til utenlandske spillselskaper har fått oppmerksomhet. Andre land ser nå muligheten for å styrke egen innsats.Betalingsformidlingsselskapet Entercash har saksøkt Norge for å ha stoppet utbetalinger av spillgevinster til nordmenn. Selskapet har spesialisert seg på å være mellommann siden utenlandske spillselskaper ikke har lov til å operere i Norge.Bankene viktigSeniorrådgiver Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet forklarte under rettssaken i Oslo tingrett om hvordan tilsynet har jobbet for å stoppe pengespilltransaksjonene.Samarbeidet med norske banker har vært en viktig del av dette arbeidet.– Vi har holdt en del foredrag internasjonalt om det norske betalingsformidlingsforbudet. Norge er kommet lengst i dette arbeidet, og flere andre land jobber nå aktivt med dette, sier Amble.Hun forklarer at man ser at et betalingsforbud fungerer bra, uansett hva slags pengespillregime man har i de ulike landene, om det er private eller nasjonale aktører. Mange land ønsker å ha kontroll på hvilke spillselskaper som opererer og å beskytte det nasjonale markedet mot utenlandske konkurrenter.Tre rettssakerUtenlandske spillselskaper har på sin side spisset kampen for å finne mulige åpninger inn i det norske spillmarkedet. Til sammen tre rettssaker venter det kommende halvåret. Selskapene Entercash, Norsk Lotteri og Trannel International har alle saksøkt Norge.– Dette er klart en pengespillsak. Dette berører pengespillinteresser selv om vinklingen i denne saken er at det ikke handler om pengespill, men betalingsformidling, sa advokat Magnus Schei fra Regjeringsadvokaten da saken startet tirsdag.Schei er Norges forsvarer i alle pengespillsakene som kommer for retten i løpet av høsten.Over en halv milliardSaken som nå går for Oslo tingrett, gjelder det Malta-registrerte betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association. De mener Lotteritilsynet ikke har anledning til å stoppe utbetalinger av gevinster.Entercash-sjef Jonas Sundval forklarte i retten at de ikke lenger opererer i Norge i dag, men at de har ønske om å begynne igjen siden de også har planer om å starte med betalinger for andre bransjer, ikke bare spill.Da Lotteritilsynet startet jakten på disse mellomselskapene i 2017, førte det til at alle selskapene, bortsett fra Entercash, stoppet spilltransaksjonene.– Vårt system er ikke designet på den måten at vi kan begrense betaling fra ett marked. Det er ikke umulig, men vi har ikke kunnet gjøre det på en enkel måte. Nå har vi stengt for hele det norske markedet, forklarte Sundvall i retten.Fram til mai 2017 utbetalte selskapet 537 millioner kroner i gevinster til norske spillere, viser beregninger fra Lotteritilsynet.Torsdag er siste dag i rettssaken i Oslo tingrett mellom Entercash og staten.(©NTB)