Regjeringen med milliardinvestering for å trygge norsk luftrom

Regjeringen vil investere åtte milliarder kroner i nye radarer som skal overvåke norsk luftrom.

– Militær luftovervåking gjør Norge tryggere. Nye radarer skal bidra til å oppdage og avverge ulovlig inntrengning i vårt nasjonale luftrom, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en pressemelding.Åtte nye radarer skal erstatte de åtte eksisterende luftovervåkingsradarene i Norge. Tre av stedene det er radarer i dag, skal gjenbrukes, samtidig som det skal etableres fem på nye steder. I tillegg skal to av de nye radarene være flyttbare, så de kan forsterke overvåking der det er nødvendig.– Nye radarer vil gjøre oss bedre i stand til å overvåke luftrommet over Norge. Kombinert med bruk av kampfly og bakkebasert luftvern trygger det luftrommet vårt, og det styrker handlingsfriheten til de militære styrkene våre, sier forsvarsministeren.Stortinget ga onsdag sin støtte til prosjektet, som skal være ferdig i 2030.(©NTB)