Schibsted inn i hjemmeleger

Hjemmelegene, som startet opp for to år siden, henter inn ti millioner kroner fra Schibsted.

Næringsliv

– For å bygge noe må en ha riktig folk og kapital, og er det noe en kan spare seg til fant på, så er det nettopp det, sier lege Nicolai Skarsgård (33) til DN.Han har vært med å starte opp det to år gamle selskapet Hjemmelegene, og er ikke redd for å la seg vanne ut når de nå får inn større finansielle muskler.Avisen skriver at Schibsted nettopp har investert ti millioner kroner i Hjemmelegene og seiler opp som en av de største eierne.Med den nye storaktøren på laget verdsettes selskapet til 57 millioner kroner.– Vi har breddet oss med hva vi ser etter, og også endret hvordan vi gjør investeringer. Helse er et spesielt interessant marked nettopp fordi en har en ganske stor utvikling i megatrender og endringer i makrobildet, sier Christian Horn Hanssen, sjef for investeringer i Schibsted Vekst til DN.Hjemmelegene hadde i 2018 nærmere 5.000 konsultasjoner, og økte omsetningen fra 2017 til 2018 fra 350.000 kroner til 2,2 millioner kroner.

hjemmelegene
nicolai skarsgård
schibsted
Nyheter
Næringsliv